Infrastructuur als water uit de kraan – maar hoe?

Het belang van een Cloudfundament
July 9, 2019

Maar al te vaak hoor ik, vooral de niet-infrastructuur mensen, zeggen dat de infrastructuur moet zijn als “water uit de kraan”, of “stroom uit het stopcontact”. Vanuit een business perspectief snap ik die gedachten en ben ik het daar wel mee eens, maar meestal realiseert men zich niet dat dit helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Hoe komt dat nou? Voornamelijk door onbegrip. Twee kanten op. Aan de ene kant snapt infra de business vaak onvoldoende, aan de andere kant is er vaak maar weinig begrip voor de problematiek waar infra mee te maken heeft. De business wil graag de “water uit de kraan” beleving, alleen verwacht die business dan wel van de IT-organisatie dat het water op maandag groen van kleur is, dinsdag oranje, woensdag met 5 bar uit de kraan spuit en donderdag met 2 bar. Vragen ze dat ook aan het waterleidingbedrijf? Nee natuurlijk niet. Daarvan hebben ze geaccepteerd dat het leveren van water gestandaardiseerd is. Bepaalde kwaliteit, minimale druk op de leiding, enz. Maar stel nou dat ik wel dat oranjekleurtje in mijn water wil. Dat kan natuurlijk. Draai de kraan open, doe het water in een glas en gooi er zelf een oranje kleurstof bij. Het waterleidingbedrijf levert je het water, jij maakt ervan wat je nodig hebt. 

infrastructuur als water uit de kraan

Dus het kan echt wel. Alleen zal infra moeten zorgen dat ze een standaard (koud en schoon water) kan leveren waar de business iets mee kan. De business moet accepteren dat er een standaard is. Mooi verwoord allemaal, maar dat roepen we met z’n allen toch al jaren? Waarom lukt het dan nog steeds niet? Ik denk dat het komt door dat gebrek aan begrip aan beide kanten. Beter begrip voor elkaar verkrijgt men door beter te communiceren, door beide kanten op ervoor te zorgen dat men weet wat men wil, wat er speelt en weet wat men kan leveren.

Daarbij is de werkwijze van groot belang bij het creëren van deze “water uit de kraan” beleving en het verbeteren van die communicatie. Heel lang hebben we dit met de waterval methode geprobeerd. Requirements bepalen samen met de business en dan bouwen volgens deze requirements. Wat gebeurt er dan? De business weet niet goed wat ze wil (het is ook voor de business vaak een creatief denkproces, dus dat kan je ze niet helemaal kwalijk nemen). Infra heeft, in de ogen van de business, veel te lang nodig om iets te leveren wat lijkt op de requirements en als ze iets opleveren dan is de business alweer verder in hun denkproces en past datgene wat er geleverd is weer eens niet. Maanden verder, met onvrede aan beide kanten tot gevolg.

Van waterval naar Agile

Een andere werkwijze dan “waterval” is de Agile aanpak. Deze aanpak sluit veel beter aan bij het komen tot een “infrastructuur als water uit de kraan” beleving, omdat de business gedurende het ontwikkeltraject betrokken wordt bij de totstandkoming van het einddoel door tussentijdse demo’s en presentaties. Door deze betrokkenheid kan zij invloed blijven uitoefenen op het gewenste eindresultaat. High performance Agile teams die de Agile werkwijze omarmen zijn in staat sneller te leveren en beter om te gaan met veranderingen. Een van de middelen die hiervoor gebruikt kan worden is het werken volgens de Scrum methode. Daar waar bij een waterval werkwijze eerst alle requirements helder moeten zijn om iets te gaan ontwikkelen, of te bouwen, gaat Scrum er van uit dat je leert door te doen. Kleine stapjes met een groter doel voor ogen. Door die kleine stapjes te definiëren kun je snel resultaat laten zien, snel zien of iets werkt of niet en verlies je ook niet zoveel als iets niet blijkt te werken. Nu zijn er genoeg boeken over Scrum en Agile geschreven, dus daar ga ik verder niet op in, maar de kern zit hem wat mij betreft in die kleine stapjes en dat snelle resultaat. De vorming van zo’n team is echter wel van essentieel belang.  Het team bestaat uit een Scrum master, een Product Owner en uitvoerende teamleden. Daar tegenover staan een of meerdere vertegenwoordigers van de business. Voor sommige organisaties kan dat laatste best moeilijk zijn. Vaak wordt de Product Owner hiervoor gebruikt. Maar de Product Owner vertegenwoordigd de business helemaal niet. Hij praat wel veel met de business. Hij staat in eerste instantie voor het team en is eindverantwoordelijk voor het op te leveren product. Zorgt dat het team voldoende werk heeft, bepaald prio’s en bewaakt het team voor te veel “zij-invliegers”. Een goed samengesteld High performance Agile team met daar tegenover een of meerdere vertegenwoordigers van de business is dus essentieel om te komen tot een “infrastructuur als water uit de kraan” beleving. 

Gebruik makend van een goed ingerichte Cloud en een juiste manier van werken

Naast deze andere manier van werken helpt vanuit een technologisch oogpunt het gebruik van een Public, Hybrid of Multi Cloud ook aan de beleving van “infrastructuur als water uit de kraan”. Een Cloud zorgt voor de flexibiliteit, schaalbaarheid en de mogelijkheid infrastructuur als dienst af te nemen. Een standaard ingerichte Cloud is het fundament waarop de resources vervolgens, snel en flexibel gebruikt kunnen worden. Hierdoor kan de business de infrastructuur direct gebruiken en toepassen (water uit de kraan oranje maken). 

Als Infra en Cloud Architect geloof ik dus echt dat de “infrastructuur als water uit de kraan” beleving mogelijk is op een wijze dat business en IT daar beide mee kunnen leven. Gebruik makend van een goed ingerichte Cloud en een juiste manier van werken. Een samenwerking tussen business en IT is daarin van essentieel belang. Denk niet dat IT de business faciliteert. Zonder business geen IT, maar zonder IT ook geen business. IT is de business geworden. Maak dit tot een wezenlijk gedachtengoed van je organisatie. IT-infrastructuur moet dan juist als water uit de kraan gezien kunnen worden, waar vervolgens vanuit een businessperspectief gebruik van gemaakt wordt. Probeer als IT-organisatie niet alles in eigen hand te willen houden. Het waterleidingsbedrijf bemoeit zich toch ook niet met hetgeen jij met je water doet? Wat ze wel doen is ervoor zorgen dat ze water leveren, wat aan de afgesproken (kwaliteit) standaard voldoet. Hetzelfde geldt voor de IT-infrastructuur en voor de organisatie die deze levert. De business daarentegen zal deze standaard echter wel moeten accepteren. Dan kunnen we met z’n allen echt zeggen “Infrastructuur is als water uit de kraan”.