IT Consultancy

De veranderingen in de IT gaan tegenwoordig enorm snel. Ook op infrastructuur gebied. Om hierop grip te houden is het voor organisaties noodzakelijk om inhoudelijk de regie te voeren over de manier waarop deze veranderingen in de organisatie worden doorgevoerd. Dat kan door te werken onder architectuur. Veelal is deze manier van werken gericht op het sturen van het architectuurproces, maar nauwelijks op sturing van de inhoud.

Gevolg is dat architectuur door de business vaak als lastig en als vertragende factor wordt ervaren en de relevantie van werken onder architectuur ter discussie stelt. Dit komt doordat er aan allerlei algemene architectuurregels en procedures voldaan moet worden, terwijl architectuur te weinig bijdraagt aan de daadwerkelijke vormgeving van de inhoud.

Bij UniqA geloven we dat het anders kan. Wij zijn in staat om:
  • Gericht te sturen op de inhoud van de Cloud en on-premises infrastructuur architectuur en hierin medebepalend te zijn.
  • Snel gedegen en resultaatgerichte architectuur- en ontwerpdocumenten op te leveren die wezenlijk bijdragen aan oplossingen.
  • Inhoudelijk begeleiding te verlenen aan Cloud infrastructuur implementaties.

Onze architecten leveren meerwaarde aan uw organisatie doordat zij op voortvarende wijze goed doordachte oplossingen bedenken en vastleggen waar de business mee vooruit kan. Gericht op concrete resultaten.

Gewend om Agile te werken zijn ze multidisciplinair inzetbaar op architectuurgebied, zoals:
  • Het meedenken met en adviseren aan de business over mogelijke oplossingen in de infrastructuur.
  • Het (mede) vormgeven van de architectuurkaders en het opstellen van architectuur- en High Level Designdocumenten voor Public en Private Cloud infrastructuren.
  • Het vormen van en inhoudelijk deelnemen aan High Performance Agile Cloud Broker en Cloud Center of Excellence teams.
  • Het coachen van technisch specialisten en andere architecten.

Door hun brede en veelal diepe inhoudelijke kennis van de IT-infrastructuur kunnen zij ook als sparringpartner optreden richting technisch specialisten en leveranciers en zijn ze in staat om samen met hen tot een concrete implementatie van oplossingen te komen.

Met UniqA Consultancy bent u verzekerd van een optimale architecturale ondersteuning van uw eigen (IT-)organisatie vanuit een daadkrachtig optreden, leidend tot resultaatgerichte architecturen on-premises en in de Cloud.